SZKOLENIE Z OBSŁUGI URZĄDZENIA LIPORADIOLOGIE®

Szkolenia składają się z części teoretycznej i praktycznej, a zakończone są wydaniem imiennego certyfikatu uprawniającego do pracy na danym urządzeniu.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

 • Zaprezentowanie urządzenia LipoRadioLogie®
 • Zasada działania urządzenia LipoRadioLogie®
 • Zasady prawidłowego przeprowadzenia wywiadu przed zabiegiem
 • Wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu
 • Działania niepożądane i powikłania po zabiegu
 • Etapy zabiegu
 • Częstotliwość wykonywania zabiegów
 • Zalecenia i pielęgnacja skóry przed i po zabiegu
 • Zasady bezpieczeństwa pracy z urządzeniem
Głowice do ciała Liporadiologie

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

 • Nauka obsługi urządzenia, doboru i ustawienia właściwych parametrów
 • Przygotowanie klienta do zabiegu
 • Pokaz zabiegu przez trenera
 • Samodzielne wykonywanie zabiegu przez uczestników szkolenia
 • Zasady bezpiecznej obsługi urządzenia LipoRadioLogie®
 • Konserwacja urządzenia LipoRadioLogie®
Głowice do twarzy Liporadiologie

Cena szkolenia: 800 zł netto

Telefon kontaktowy do działu szkoleń: 508 143 567

Grupa LestheZone® zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych.

 

Program szkolenia jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Grupy LestheZone®.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami:

 

„Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

 

2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

 

1) wyrażone słowem(…) „

 

Prosimy o nie kopiowanie części lub całości materiałów szkoleniowych.

Głowice do ciała Liporadiologie
Głowice do twarzy Liporadiologie
Grupa LestheZone®
Grupa LestheZone®

MENU

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

 • Zaprezentowanie urządzenia LipoRadioLogie®
 • Zasada działania urządzenia LipoRadioLogie®
 • Zasady prawidłowego przeprowadzenia wywiadu przed zabiegiem
 • Wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu
 • Działania niepożądane i powikłania po zabiegu
 • Etapy zabiegu
 • Częstotliwość wykonywania zabiegów
 • Zalecenia i pielęgnacja skóry przed i po zabiegu
 • Zasady bezpieczeństwa pracy
  z urządzeniem

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

 • Nauka obsługi urządzenia, doboru
  i ustawienia właściwych parametrów
 • Przygotowanie klienta do zabiegu
 • Pokaz zabiegu przez trenera
 • Samodzielne wykonywanie zabiegu przez uczestników szkolenia
 • Zasady bezpiecznej obsługi urządzenia LipoRadioLogie®
 • Konserwacja urządzenia LipoRadioLogie®
Grupa LestheZone®