RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych informuję, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Grupa LestheZone® Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 17, 41-500 Chorzów, NIP: 6272744539.

 

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z biurem Grupa LestheZone® Sp. z o.o. pod adresem e-mail: hurt@lesthezone.pl

 

Na podstawie art. 6 ust.1 lit.b) RODO Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie do następujących celów:

 • Realizacji zamówienia, negocjowania warunków współpracy, wystawienia dokumentu sprzedaży, realizacji dostawy
 • Związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy
 • Rozpatrywania składanych reklamacji, zwrotu towaru, wymiany towaru
 • Przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • Statystycznych
 • Ubezpieczenia wierzytelności
 • Prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, windykacja należności

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych, a także archiwizacyjnych. W razie zaistnienia konieczności w trakcie współpracy miedzy naszymi firmami, Pani/Pana dane mogą być przekazane instytucjom upoważnionym przepisami prawa a także np. kancelariom

prawnym, ubezpieczycielom, bankom, firmom transportowym, kurierom, wyspecjalizowanej firmie chroniącej obiekt, firm ubezpieczeniowych i windykacyjnych.

 

Podstawa prawna przetwarzania: przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji usługi kupna/sprzedaż.

 

Kategorie danych: będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: imię, nazwisko, adres siedziby firmy i/lub zamieszkania, NIP, numer telefonu, adres e-mail.

 

Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemie informatycznym bezterminowo.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Panią/Pana informacje dotyczące danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia zamówienia i realizacji usługi.

 

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.lesthezone.pl, www.hydrazone.pl, www.tolmed.pl oraz www.liporadiologie.com jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel.

 

Z wyrazami szacunku

Grupa LestheZone® Sp. z o.o.

Grupa LestheZone

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku
o ochronie danych osobowych informuję, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Grupa LestheZone® Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 17, 41-500 Chorzów, NIP: 6272744539.

 

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z biurem Grupa LestheZone® Sp. z o.o. pod adresem e-mail: hurt@lesthezone.pl

 

Na podstawie art. 6 ust.1 lit.b) RODO Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie do następujących celów:

 • Realizacji zamówienia, negocjowania warunków współpracy, wystawienia dokumentu sprzedaży, realizacji dostawy
 • Związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy
 • Rozpatrywania składanych reklamacji, zwrotu towaru, wymiany towaru
 • Przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • Statystycznych
 • Ubezpieczenia wierzytelności
 • Prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, windykacja należności

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych, a także archiwizacyjnych. W razie zaistnienia konieczności w trakcie współpracy miedzy naszymi firmami, Pani/Pana dane mogą być przekazane instytucjom upoważnionym przepisami prawa a także np. kancelariom prawnym, ubezpieczycielom, bankom, firmom transportowym, kurierom, wyspecjalizowanej firmie chroniącej obiekt, firm ubezpieczeniowych i windykacyjnych.

 

Podstawa prawna przetwarzania: przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji usługi kupna/sprzedaż.

 

Kategorie danych: będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: imię, nazwisko, adres siedziby firmy i/lub zamieszkania, NIP, numer telefonu, adres e-mail.

 

Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemie informatycznym bezterminowo.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Panią/Pana informacje dotyczące danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia zamówienia i realizacji usługi.

 

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.lesthezone.pl, www.hydrazone.pl, www.tolmed.pl oraz www.liporadiologie.com jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel.

 

Z wyrazami szacunku

Grupa LestheZone® Sp. z o.o.

Grupa LestheZone®

MENU

Grupa LestheZone

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych informuję, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Grupa LestheZone® Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 17, 41-500 Chorzów, NIP: 6272744539.

 

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z biurem Grupa LestheZone® Sp. z o.o. pod adresem e-mail: hurt@lesthezone.pl

 

Na podstawie art. 6 ust.1 lit.b) RODO Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie do następujących celów:

 • Realizacji zamówienia, negocjowania warunków współpracy, wystawienia dokumentu sprzedaży, realizacji dostawy
 • Związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy
 • Rozpatrywania składanych reklamacji, zwrotu towaru, wymiany towaru
 • Przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • Statystycznych
 • Ubezpieczenia wierzytelności
 • Prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, windykacja należności

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych, a także archiwizacyjnych. W razie zaistnienia konieczności w trakcie współpracy miedzy naszymi firmami, Pani/Pana dane mogą być przekazane instytucjom upoważnionym przepisami prawa a także np. kancelariom prawnym, ubezpieczycielom, bankom, firmom transportowym, kurierom, wyspecjalizowanej firmie chroniącej obiekt, firm ubezpieczeniowych i windykacyjnych.

 

Podstawa prawna przetwarzania: przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji usługi kupna/sprzedaż.

 

Kategorie danych: będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: imię, nazwisko, adres siedziby firmy i/lub zamieszkania, NIP, numer telefonu, adres e-mail.

 

Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemie informatycznym bezterminowo.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Panią/Pana informacje dotyczące danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia zamówienia i realizacji usługi.

 

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.lesthezone.pl, www.hydrazone.pl, www.tolmed.pl oraz www.liporadiologie.com jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel.

 

Z wyrazami szacunku

Grupa LestheZone® Sp. z o.o.

Grupa LestheZone®

Copyrights 2021 LestheZone® Sp. z o.o.

AMJA Usługi IT Jakub Sabat

Strony WWW - Hosting - Domeny

Grupa LestheZone

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku
o ochronie danych osobowych informuję, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Grupa LestheZone® Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 17, 41-500 Chorzów, NIP: 6272744539.

 

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z biurem Grupa LestheZone® Sp. z o.o. pod adresem e-mail: hurt@lesthezone.pl

 

Na podstawie art. 6 ust.1 lit.b) RODO Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie do następujących celów:

 • Realizacji zamówienia, negocjowania warunków współpracy, wystawienia dokumentu sprzedaży, realizacji dostawy
 • Związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy
 • Rozpatrywania składanych reklamacji, zwrotu towaru, wymiany towaru
 • Przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • Statystycznych
 • Ubezpieczenia wierzytelności
 • Prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, windykacja należności

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych, a także archiwizacyjnych. W razie zaistnienia konieczności w trakcie współpracy miedzy naszymi firmami, Pani/Pana dane mogą być przekazane instytucjom upoważnionym przepisami prawa a także np. kancelariom prawnym, ubezpieczycielom, bankom, firmom transportowym, kurierom, wyspecjalizowanej firmie chroniącej obiekt, firm ubezpieczeniowych i windykacyjnych.

 

Podstawa prawna przetwarzania: przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji usługi kupna/sprzedaż.

 

Kategorie danych: będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: imię, nazwisko, adres siedziby firmy i/lub zamieszkania, NIP, numer telefonu, adres e-mail.

 

Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemie informatycznym bezterminowo.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Panią/Pana informacje dotyczące danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia zamówienia i realizacji usługi.

 

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.lesthezone.pl, www.hydrazone.pl, www.tolmed.pl oraz www.liporadiologie.com jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane
i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel.

 

Z wyrazami szacunku

Grupa LestheZone® Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku
o ochronie danych osobowych informuję, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Grupa LestheZone® Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 17, 41-500 Chorzów, NIP: 6272744539.

 

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z biurem Grupa LestheZone® Sp. z o.o. pod adresem e-mail: hurt@lesthezone.pl

 

Na podstawie art. 6 ust.1 lit.b) RODO Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie do następujących celów:

 • Realizacji zamówienia, negocjowania warunków współpracy, wystawienia dokumentu sprzedaży, realizacji dostawy
 • Związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy
 • Rozpatrywania składanych reklamacji, zwrotu towaru, wymiany towaru
 • Przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • Statystycznych
 • Ubezpieczenia wierzytelności
 • Prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa, dochodzenie roszczeń
  z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, windykacja należności

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych, a także archiwizacyjnych. W razie zaistnienia konieczności w trakcie współpracy miedzy naszymi firmami, Pani/Pana dane mogą być przekazane instytucjom upoważnionym przepisami prawa a także np. kancelariom prawnym, ubezpieczycielom, bankom, firmom transportowym, kurierom, wyspecjalizowanej firmie chroniącej obiekt, firm ubezpieczeniowych i windykacyjnych.

 

Podstawa prawna przetwarzania: przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji usługi kupna/sprzedaż.

 

Kategorie danych: będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: imię, nazwisko, adres siedziby firmy i/lub zamieszkania, NIP, numer telefonu, adres e-mail.

 

Pani/Pana dane osobowe zawarte
w dokumentach papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemie informatycznym bezterminowo.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Panią/Pana informacje dotyczące danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia zamówienia i realizacji usługi.

 

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.lesthezone.pl, www.hydrazone.pl, www.tolmed.pl oraz www.liporadiologie.com jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel.

 

Z wyrazami szacunku

Grupa LestheZone® Sp. z o.o.

Grupa LestheZone