Urządzenie LipoZone™ bazujące na technologii skoncentrowanej wiązki ultradźwięków, czyli High Intensity Focused Ultrasound w skrócie HIFU, jest obecnie jednym z najbardziej rewolucyjnych rozwiązań medycyny estetycznej w redukcji tkanki tłuszczowej.
Kluczem do sukcesu HIFU jest precyzja. Energia z emitującego ultradźwięki przetwornika koncentruje się na docelowej głębokości 0,8 cm lub 1,3 cm, nie przerywając bariery skórnej. Głowica zabiegowa urządzenia pozwala na wytworzenie terapeutycznego efektu termicznego poprzez precyzyjne nakierowanie energii. W trakcie zabiegu naskórek i tkanka powierzchniowa są bezpieczne, działaniu ultradźwięków poddawany jest jedynie tkanka tłuszczowa. Działanie skupionych ultradźwięków o wysokiej częstotliwości prowadzi do szybkiego wzrostu temperatury wewnątrz skóry, powodując uszkodzenie komórek tłuszczowych oraz redukcję grubości tkanki tłuszczowej.
W zależności od grubości tkanki tłuszczowej, urządzenie dysponuje kartridżami o różnych głębokościach działania:
  • 1,3 cm - zabiegi na brzuch, boki
  • 0,8 cm - zabiegi na uda, ramiona
Dzięki wymiennym kartridżom, urządzenie pozwala na wykonanie zabiegu na różnych partiach ciała, z różną grubością tkanki tłuszczowej.
Jest idealnym rozwiązaniem dla osób niepotrafiących sobie poradzić z miejscowym nagromadzeniem tkanki tłuszczowej.
Zwykle już po pierwszym zabiegu LipoZone™ klienci osiągają satysfakcjonujące efekty.
Zabiegi urządzeniem LipoZone™ są bezpieczne, a przede wszystkim skuteczne.
Jest to nieinwazyjna metoda pozwalająca na redukcję miejscowej tkanki tłuszczowej.