SZKOLENIE Z OBSŁUGI URZĄDZENIA KRIOLIPOLIZA QUAD-FREEZE

Szkolenia składają się z części teoretycznej i praktycznej, a zakończone są wydaniem imiennego certyfikatu uprawniającego do pracy na danym urządzeniu.
CZĘŚĆ TEORETYCZNA:
 • Zaprezentowanie urządzenia
 • Zasada działania urządzenia
 • Zasady prawidłowego przeprowadzenia wywiadu przed zabiegiem
 • Wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu
 • Działania niepożądane i powikłania po zabiegu
 • Etapy zabiegu
 • Częstotliwość wykonywania zabiegów
 • Zalecenia i pielęgnacja skóry przed i po zabiegu
 • Zasady bezpieczeństwa pracy z laserami
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:
 • Nauka obsługi urządzenia, doboru i ustawienia właściwych parametrów
 • Przygotowanie klienta do zabiegu
 • Pokaz zabiegu przez trenera
 • Samodzielne wykonywanie zabiegu przez uczestników szkolenia
 • Zasady bezpiecznej obsługi urządzenia
 • Konserwacja urządzenia
Cena szkolenia: 800 zł netto
Telefon kontaktowy do działu szkoleń: 508 143 567
Grupa LestheZone® zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych.
Program szkolenia jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Grupy LestheZone®.
Zgodnie z ustawą z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami:
„Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
1) wyrażone słowem(…) „
Prosimy o nie kopiowanie części lub całości materiałów szkoleniowych.